Om du har problem som återkommer i kroppen så kan man behöva titta på vad som orsakar problemen. Både Pauline och Rachid har mångårig erfarenhet utav manuell ortopedisk terapi och kan vara behjälpliga med att hitta orsaken till de uppkomna problemen.

 

Det finns en problematik som kallas hypermobilitet som uppstår på grund av att kollagenets uppbyggnad i bindväven är defekt och därför saknas den hållfasthet som behövs. Vilket innebär överrörlighet. En del individer med hypermobiltet känner inte till problemet. De kan ibland till och med känna sig lite stela i muskulaturen, men vad de däremot upplever är mer eller mindre ständiga problem som ofta vandrar ifrån led till led. Man kan även ha återkommande problematik med instabila leder. Detta är ett tillstånd som kan förbättras mycket med behandling och individanpassade träningsprogram.

 

Vi skräddarsyr behandlingen efter varje patients specifika behov och den kan till innehålla:

 


 • ledmanipulation
 • Mobilisering     
 • Traktion   
 • Triggerpunktsbehanling
 • Koordinationskorrektion
 • LED-ljusbehandling   
 • Individuellt anpassade träningsprogram   
 • Livstilsanalys

 


LED-ljusbehandling:


PharmaLights LED-ljus stimulerar kroppens egen förmåga till läkning genom att ljus på olika frekvenser tillför energi till kroppens celler vilket i sin tur påskyndar läkningsprocessen. NASA och DARPA i USA har visat i en rad vetenskapliga studier vilka fördelar det finns med LED-ljusbehandling. Behandlingen används med fördel inom följande områden:


 

 • Artriter
 • Inflammationer
 • Hälsporrar
 • Triggerpunkter
 • Spända muskler
 • Svullnader
 • Bihåleinflammation
 • Fibromyalgi

 


Ovanstående tillstånd har vi behandlat med goda resultat utöver vad forskningen visar.


Länkar för dig som vill läsa mer om detta:


www.pharmalight.eu


www.pharmalight.eu/forskning/


 

Friktionsbehandling:


En behandlingsform som används på till exempel:


 • Muskelbristningar
 • Inflammationer
 • Spända muskler 


Copyright  ©  All Rights Reserved